ادارى شخصیت افراد پاشنه بلند سبک زندگی زندگی

ادارى: شخصیت افراد پاشنه بلند سبک زندگی زندگی فعالیت سرگرمی فال شخصیت شناسی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی دستور دادستانی جهت پیگیری به قصور و مسامحه در پرونده فوت سید امامی

کاووس سیدامامی از سرویس بهداشتی خارج شده است و با در آوردن پیراهن خود و پرتاب شی به سوی لامپ، تلاش در شکستن آن داشته است و چنان‌چه مأمور از طریق دوربین توجه بیش

دستور دادستانی جهت پیگیری به قصور و مسامحه در پرونده فوت سید امامی

دستور دادستانی جهت پیگیری به قصور و مسامحه در پرونده فوت سید امامی

عبارات مهم : زندان

کاووس سیدامامی از سرویس بهداشتی خارج شده است و با در آوردن پیراهن خود و پرتاب شی به سوی لامپ، تلاش در شکستن آن داشته است و چنان چه مأمور از طریق دوربین توجه بیشتری می کرد، با مشاهده حرکات غیرمتعارف متهم می توانست از خودکشی وی جلوگیری نماید.

به گزارش ایلنا، عباس جعفری دولت آبادی با تاکید بر اهمیت پرونده های مطروحه در دادسرای سرپرستی از جهت حمایت از ایتام، مجانین صغار، محجورین و دیگر افراد نیازمند حمایت، در تفکیک ماهیت پرونده های این ناحیه نسبت به دیگر نواحی دادسرا اظهار داشت: مراجعین به دادسرای امور سرپرستی صغار و محجورین، متهم نیستند تا از طریق تعقیب و دستگیری و تحقیقات قضایی عمل نماییم، بلکه در این پرونده ها، شیوه های اقناعی، حمایتی و مددکاری باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و نقش سرپرست این ناحیه، پررنگ کردن این شیوه ها در پرونده ها و انجام تحقیقات است.

دستور دادستانی جهت پیگیری به قصور و مسامحه در پرونده فوت سید امامی

جعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت نظارت بر بازداشتگاه ها و زندان ها، با اشاره به دو مورد خودکشی که اخیراً در زندان اوین رخ داد، اظهار داشت: این گونه نباشد که منتظر وقوع اتفاق ای باشیم و آن گاه نظارت ها را زیاد کردن دهیم، بلکه با عنایت به هزینه هایی که از چنین رخدادهایی بر جمهوری اسلامی وارد می شود، مورد نیاز است به طور مستمر نظارت ها بر زندانی ها را مورد توجه قرار گیرد و زندانبانی به گونه ای باشد که در عین نگه داری زندانی، حقوق متهمان زندانی نیز حفظ شود.

برخورد با مسامحه یا قصور مأمورین زندان

جعفری دولت آبادی از محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی خواست در پرونده فوت کاووس سیدامامی با انجام تحقیقات مورد نیاز و تسریع در جمع آوری ادله و تحقیق از افراد مرتبط با زندانی، نسبت به هرگونه مسامحه و قصور در نظارت بر زندانی و تعقیب افراد مقصر اقدام کند؛ آیا که دستگاه قضایی باید در حفظ حقوق زندانیان کوشا باشد.

کاووس سیدامامی از سرویس بهداشتی خارج شده است و با در آوردن پیراهن خود و پرتاب شی به سوی لامپ، تلاش در شکستن آن داشته است و چنان‌چه مأمور از طریق دوربین توجه بیش

وی افزود بعد از اطلاع دادستان، قاضی خاص دادسرای جنایی به محل اتفاق مراجعه کرد و ضمن تحقیق از دکتر بهداری زندان به عنوان مطلع و هم چنین از مأمورین مراقب، پرونده قضایی تشکیل شد؛ بیانات اولیای دم نیز استماع شده است و تحقیقات پرونده ادامه دارد.

بازدید از زندان نوعی اقدام پیشگیرانه جهت جلوگیری از حوادث است

وی در بیان راهکارهای اتخاذی در جهت زیاد کردن نظارت ها بر بازداشتگاه ها و زندان ها، در وهله اول به سرکشی از سوی قضات دادسرا به این مراکز تاکید نمود و اظهار داشت: سرکشی به عنوان اولویت اول، نوعی اقدام پیشگیرانه جهت جلوگیری از حوادث مشابه در آینده محسوب می شود و سرکشی قضات به زندان ها واجد این پیغام است که به حقوق زندانیان توجه می شود حتی اگر زندانی متهم به قتل، دزدی یا جاسوسی، باشد؛ آیا که زندانی حتی اگر مرتکب بااهمیت ترین جرایم شده است باشد، دارای حقوقی است.

دستور دادستانی جهت پیگیری به قصور و مسامحه در پرونده فوت سید امامی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران توصیه دوم در امر نظارت بر زندانیان را، دور کردن وسایل خطرناک از محل نگه داری زندانیان اعلام نمود و چنین رویه ای را در زندان های دیگر کشورها مرسوم دانست و ضمن انتقاد از اوضاع بعضی زندان ها که با تعبیه آشپزخانه در نزدیک بندهای محل نگه داری افراد، زمینه دسترسی زندانی به وسایل خطرناک مانند چاقو را فراهم می سازد، افزود: این سیاست در زندانبانی مذموم است آیا که زندانی در ورطه های احساسی چون عصبانیت، استرس، افسردگی، شنیدن خبر ناگوار و مانند آن واقع شده است است و هر آن ممکن است به این وسایل روی آورد و استفاده خطرناک از آن بنماید.

استفاده زیاد از امکانات الکترونیکی

سومین محور مورد نظر جعفری دولت آبادی در امر نظارت بر زندانیان، استفاده زیاد از در امکانات الکترونیکی بود.

کاووس سیدامامی از سرویس بهداشتی خارج شده است و با در آوردن پیراهن خود و پرتاب شی به سوی لامپ، تلاش در شکستن آن داشته است و چنان‌چه مأمور از طریق دوربین توجه بیش

وی با اشاره به خودکشی دو متهم اخیر در زندان اوین که هر دو در معرض دوربین بوده اند، اظهار داشت: این توصیه نشانگر آن است که وسایل نظارت الکترونیک موجود بوده، ولی به نحو کامل از آن استفاده نشده است و با پیگیری به عمل آمده مشخص شد در زندان تعداد زیادی دوربین صرفاً تحت نظر یک کاربر می باشد؛ در حالی که مورد نیاز است اولاً بندها را با توجه به نوع متهمانی که در آن نگه داری می شوند، اولویت بندی نمود و در این راستا بندهای محل نگه داری زندانیان جرایم علیه جرایم امنیت و زندانیان جرایم اقتصادی کلان و هم چنین زندانیان مرتبط با پرونده های مهم در اولویت قرار گیرند؛ ثانیاً از امکانات الکترونیکی موجود استفاده اکمل شود و این گونه نباشد که زندانی با ورود به مکانی مانند دستشویی که امکان راه اندازی دوربین در آن نیست، از حوزه مراقبتی خارج شود؛ بلکه وظیفه زندانبان است که با رصد دوربین، چنان چه مدت حضور زندانی در مکان فاقد دوربین بیش از اندازه متعارف به طول انجامید، علت را پیگیر شود. به عنوان مثال حسب فیلم موجود، کاووس سیدامامی از سرویس بهداشتی خارج شده است و با در آوردن پیراهن خود و پرتاب شی به سوی لامپ، تلاش در شکستن آن داشته است و چنان چه مأمور از طریق دوربین توجه بیشتری می کرد، با مشاهده حرکات غیرمتعارف متهم می توانست از خودکشی وی جلوگیری نماید.

نکته دیگری که در امر نظارت بر زندانیان مورد توجه دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفت، آزادی به موقع زندانی به عنوان یکی از شیوه های حفظ حقوق متهمان زندانی بود.

دستور دادستانی جهت پیگیری به قصور و مسامحه در پرونده فوت سید امامی

نگهداری فرد در زندان فراتر از حکم تضییع حقوق محسوب می شود

وی اعلام کرد: نگه داری زندانی فراتر از ایام مقرر در حکم تضییع حقوق متهم زندانی محسوب می شود و این اقدام ناشی از عدم نظارت قاضی مربوطه است که این دادستانی مواردی را به دادسرای انتظامی قضات گزارش کرده است.

دکتر جعفری دولت آبادی از قضات ناظر زندان خواست اوضاع زندانیان بلاتکلیف را پیگیری نمایند و افزود: صرف خروج پرونده از دادسرا به دادگاه با صدور کیفرخواست، دادسرا را از پیگیری ها معاف نمی سازد، بلکه قضات ناظر باید وظایف نظارتی خود را در جهت حفظ حقوق زندانی و تسریع در محاکمه ادامه دهند.

ضرورت اطلاع رسانی به خانواده های بازداشت شدگان

دکتر جعفری دولت آبادی بر اطلاع رسانی به خانواده های بازداشت شدگان به عنوان نخستین اقدام قاضی تاکید نمود و اظهار داشت: خانواده متهم باید از بازداشت وی مطلع باشند تا در کلانتری ها و بازداشتگاه ها سرگردان نشوند و چنان چه ضابط در فراهم نمودن زمینه تماس تلفنی زندانی با خانواده اش کوتاهی نمود، سرپرستان نواحی دادسرا یا قضات ناظر زندان در این راستا رأساً اقدام نمایند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران کمک های پزشکی به زندانی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: دادیار ناظر در مورد زندانیانی که مشمول مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و نیازمند تاخیر در اجرای حکم یا کارها درمانی در خارج از زندان می باشند، کارها مورد نیاز را انجام دهد.

لزوم شدت یافتن نظارت بر زندان ها

وی پیرو تاکیدات قبلی، از سرپرستان نواحی و معاونان خود خواست حداقل هفته ای یک بار رأساً به زندان ها مراجعه کنند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران راه اندازی شعب خاص محکومان زندانی در نواحی دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران را ناشی از اهمیت امر نظارت بر زندانیان دانست و با تاکید بر این که بااهمیت ترین وظیفه سرپرستان نواحی دادسرا، نظارت بر اوضاع زندانیان آن ناحیه اعم از متهم و محکوم هست، افزود: دادستان بر زندانیان ناحیه خود اشراف داشته باشد و صرفاً به گزارش مسوولان زندان و دادیار ناظر اکتفا نکند.

جعفری دولت آبادی انتظار خود از سرپرستان نواحی و دادیاران ناظر را شدت یافتن نظارت ها اعلام نمود و ضمن تاکید بر ضرورت انجام بازدیدهای جمعی، اظهار داشت: این بازدیدها تبلیغاتی نباشد، بلکه به طور واقعی و در جهت حفظ حقوق زندانیان صورت گیرد.

صدور بخشنامه خطاب به ضابطان در خصوص افراد بازداشتی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از تنظیم بخشنامه ای خطاب به روسای کلانتری ها و ضابطان خبر داد که عنوان آن افراد تحت بازداشت و زندانیان است و اظهار داشت: این بخشنامه به زودی ابلاغ و اجرایی می شود.

جعفری دولت آبادی به عنوان تحقیقات قضایی هم پرداخت و محورهایی را در جهت تسریع در تحقیقات و اثربخش بودن کارها تحقیقی قضات ارائه نمود.

وی با اشاره به نامه یک زندانی خطاب به دادستان که طی آن با اشاره به این که دادستان در جلسات با معاونین دادسرا نکات مناسبی را خطاب به قضات یادآوری می کند، از عدم اجرای این تاکیدات به وسیله قضات گله مند هست، خطاب به بازپرسان و سرپرستان نواحی خواست در امر تحقیقات پرونده های زندانی دار را در اولویت قرار داده و تسریع نمایند.

لزوم نظارت سرپرستان بر تحقیقات مقدماتی

موضوع دیگری که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به آن پرداخت، امر تحقیقات در پرونده های مهم از جمله جرایم اقتصادی و امنیتی و ضرورت مواظبت بازپرسان در انجام تحقیقات و نظارت زیاد سرپرستان نواحی بر امر تحقیقات پرونده ها بود که در این راستا اظهار داشت: هرگونه مسامحه در امر تحقیقات و عدم ارائه تعلیمات از سوی دادستان به بازپرس، صدور قرار برطرف نقص و یا حکم برائت از ناحیه دادگاه را در پی دارد که موجب اطاله دادرسی است.

جعفری دولت آبادی از سرپرستان نواحی مربوطه خواست تا در پرونده های تخصصی به خاص پرونده های راجع به زمین خواری، قتل، حفظ حقوق عمومی و… بر امر تحقیقات بازپرسان نظارت بیشتری نمایند و افزود: ملاک تشخیص پرونده های مهم، توجه به شخصیت متهم، نوع جرم و بزه انتسابی و ارتباط پرونده با امنیت کشور است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به پرونده های مطروحه در حوزه دادسرای پیگیری به جرایم پولی – بانکی و پرسشها تحقیق در این پرونده ها، اظهار داشت: مورد نیاز است بر امر اظهارنظر و تحقیقات در این پرونده ها نظارت بیشتری اعمال گردد تا چنین پرونده هایی منتهی به نتیجه مناسب و عادلانه گردد.

جعفری دولت آبادی از سرپرستان نواحی خواست بر روی شیوه های اظهار نظر و پیگیری نظارت نمایند و افزود: امر ارائه تعلیمات از سوی دادستان به بازپرس و هم چنین نظارت بر ضابطان و زندان ها، حاصل تجربه صد ساله نظام های حقوقی دنیا است و لذا در اظهار نظر نسبت به قرارهای بازپرس حداقل در پرونده های مهم، به صرف درج عبارت موافقم یا مخالفم اکتفا نشود بلکه با ارائه استدلالی که مبنای موافقت یا مخالفت با قرار بازپرس هست، اقدام کنند.

بازداشت ۲۷ نفر در رابطه با ارز طی هفته اخیر

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران اطراف مساله ارز و سیر صعودی بهای ارز در روزهای اخیر، با اشاره به ورود دولت به موضوع، اظهار داشت: بانک مرکزی از دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران انتظار دارد با استفاده از قوه قهریه و پلیس، حمایت خود را از ورود به این عرصه اعمال نماید. ما نیز به رغم آن که معتقدیم پرسشها ارزی چند بعدی و پیچیده است و نمی توان به صرف دستگیری متهمان ارزی بهای ارز را مهار کرد ، ولی از سرپرست دادسرا پولی – بانکی خواسته ایم که به این عنوان ورود کند.

جعفری دولت آبادی از بازداشت ۲۷ نفر در این رابطه طی روزهای اخیر خبر داد و اثربخش بودن چنین اقداماتی از سوی دادسرا را منوط به تعطیلی صرافی های غیرمجاز دانست و در توضیح اظهار داشت: نقش پول در جامعه مانند نقش خون در بدن هست. اقتصاددانان بر آنند که کم کردن ارزش پول داخلی ملی در تقاضای ارز در بازار مؤثر است آیا که افراد جامعه در جهت حفظ منافع خود تلاش دارند نقدینگی را در اموری سرمایه گذاری کنند که با خطر کم کردن ارزش مواجه نباشد و یکی از این موارد، حضور در بازار ارز است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران یکی از علل اقبال عموم به عنوان ارز را ناشی از کم کردن سود پول بانک ها در داخل و زیاد کردن آن در بازار جهانی دانست که موجبات خروج وجوه مردم از بانک ها و هجوم آن ها به بازار ارز و طلا را فراهم نموده است.

ضرورت جایگزینی راهکارهای اقتصادی به جای کارها قهریه

جعفری دولت آبادی خطاب به مسوولان دولتی، بحران ارز در سال ۱۳۹۱ را یادآور شد و با اشاره به صدور حکم برائت نسبت به اکثریت دستگیرشدگان در این برهه زمانی در ارتباط با جرایم ارزی، اظهار داشت: این تجربه ضرورت جایگزینی راهکارهای اقتصادی به جای کارها قهریه را روشن می سازد که از جمله این راهکارها، اتخاذ سیاست های پولی و بانکی مؤثر و مناسب است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در اهمیت سیاست پولی و بانکی مناسب، سه توصیه را مورد توجه قرار داد که مشمول بر اجرایی نمودن سیاست هماهنگ جهت جلوگیری از خروج ارز از کشور در همه استان ها؛ اجرای سیاست های مصوب و مقطعی نبودن این سیاست ها بود و در توضیح اظهار داشت: سیاست اخیر بانک مرکزی مبنی بر جمع آوری نقدینگی در بردارنده سه محور اعلامی از سوی بانک مرکزی مشمول بر اعطای سود ۲۰ درصدی به سپرده ها، فروش سکه و تخصیص سود ۴ درصدی به سپرده های ارزی که با نشانه جمع آوری و جذب نقدینگی اتخاذ شده است و مغایر با سیاست قبلی بانک مرکزی هست، در صورتی اثربخش خواهد بود که مقطعی نباشد و در طولانی مدت به آن عمل شود.

جعفری دولت آبادی با انتقاد از بعضی بیانات در جهت گره زدن التهاب بازار ارز با عنوان تک نرخی کردن آن، اظهار داشت: این سیاستی بود که در دولت قبل نیز تلاش شد اجرایی شود، ولی با موفقیت مواجه نشد.

جعفری دولت آبادی ضمن تاکید بر ضرورت پاسخگو بودن تیم اقتصادی دولت نسبت به پرسشها ارزی کشور، اظهار داشت: دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در اجرای قانون مبارزه با جرایم ارزی با مجرمان حرفه ای حوزه ارز برخورد قاطعانه خواهد داشت.

واژه های کلیدی: زندان | پرونده | زندانی | تحقیقات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz