ادارى شخصیت افراد پاشنه بلند سبک زندگی زندگی

ادارى: شخصیت افراد پاشنه بلند سبک زندگی زندگی فعالیت سرگرمی فال شخصیت شناسی

گت بلاگز اخبار اجتماعی دریاچه ارومیه عمیق شد

مدیر دفتر برنامه‌ ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به بارش‌های خوب امسال در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، از عمیق شدن این دریاچه خبر داد.

دریاچه ارومیه عمیق شد

دریاچه ارومیه عمیق شد

عبارات مهم : دریاچه

مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به بارش های خوب امسال در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، از عمیق شدن این دریاچه خبر داد.

مسعود تجریشی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه بارش های بهاره در حوضه آبریز دریاچه ارومیه خوب بوده هست، اظهار کرد: در بارش های بهاره در حوضه آبریز دریاچه ارومیه توجه به دو توصیه حائز اهمیت هست؛ اول اینکه کف دریاچه ارومیه پایین تر رفته که این به معنای حل شدن نمک های دریاچه ارومیه است.

دریاچه ارومیه عمیق شد

وی با بیان اینکه در بعضی نقاط دریاچه، کف آن تا ۲۰ سانت پایین رفته هست، گفت: بارندگی های اخیر زیاد از زیاد کردن سطح باعث زیاد کردن عمق دریاچه ارومیه شده است است و همین نشان می دهد که می توان دریاچه ارومیه را احیا کرد. بنابراین ادعای بعضی مبنی بر غیر قابل احیا بودن دریاچه ارومیه رد می شود.

مدیر دفتر برنامه ر یزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه ادامه داد: مسئله مهم دیگر در مورد بارش های بهاره، مربوط به نوع بارش ها هست. بارش های بهاره شدت زیادی ندارد و به همین علت به غیر از دو – سه بارندگی که تبدیل به رواناب شد؛ بقیه بارش ها زیاد جهت تر کردن زمین های خشک و تشنه بود.

مدیر دفتر برنامه‌ ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به بارش‌های خوب امسال در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، از عمیق شدن این دریاچه خبر داد.

تجریشی تصریح کرد: حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سال گذشته به لحاظ بارشی سال خوبی نبود، برعکس امسال سال خیلی خوبی داشتیم، ولی از آنجا که همه آبخوان ها در این منطقه خشک بوده، همه آب ها تنها جهت تر شدن خاک ها و آبخوان ها بود و شدت زیادی نداشت که به رواناب تبدیل شود. در حالیکه اگر بارش ها با شدت اتافق می افتاد؛ منجر به شکل گیری رواناب و جاری شدن آن به سمت رودخانه و سپس دریاچه ارومیه می شد.

معاون شرکت حفاظت محیط زیست در آخر در مورد شرایط کلی دریاچه ارومیه در ماه های آینده اظهار کرد: با توجه به بارش های مناسب طی سال جاری، اگر برداشت ها زیاد کردن نیابد و در سال آبی بعد هم بارش ها نرمال باشد، آب مناسبی جهت دریاچه ارومیه خواهیم داشت و دریاچه شرایط قابل قبولی خواهد داشت.

معاون محیط زیست انسانی شرکت محیط زیست و عضو ستاد احیای دریاچه ارومیه چندی پیش ضمن انتقاد شدید از وزارت نیرو به علت خودداری وزارت نیرو از رهاسازی آب سدها به دریاچه ارومیه به ایسنا گفته بود که جدول اوضاع سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه نشان می دهد که آب سدها سرریز شده، با این وجود وزارت نیرو از رهاسازی آب به دریاچه ارومیه خودداری کرده است.

دریاچه ارومیه عمیق شد

واژه های کلیدی: دریاچه | ارومیه | دریاچه | بارندگی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz